บริการของเรา

INSTALLATION PIPE COOLING

บริการติดตั้งท่อชนิดต่าง ๆ  , ซ่อม , เปลี่ยนอุปกรณ์ ของคูลลิ่ง เช่น มอเตอร์, ใบพัดลม, ฟิลลิ่ง ฯลฯ

PUMPS

บริการติดตั้ง , ซ่อม , เปลี่ยนปั้มน้ำและอุปกรณ์ปั้มน้ำต่างๆ

CONTROL SYSTEM

ผลิต , จำหน่าย , ซ่อมและติดตั้งตู้ควบคุมแบบต่าง ๆ

CLEANING COOLING TOWER

บริการล้างทำความสะอาดคูลลิ่ง , ฟิลลิ่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคูลลิ่งฯ

บริการตลอด 24 ชม. โทร. 098-257-5723

silaratenws61@gmail.com Line : 0633235627